Lai miers ir ar jums!

Ne pasaulīgs, šķietams miers, bet gan patiess sirds un dvēseles iekšējs miers.

Miera noslēpums ir mīlestība

Patiesa mīlestība pret tuvāko, lai kas un kāds tas arī būtu, ir ne tikai universāls radības likums, garīgās pasaules un visu īsteno reliģiju stūrakmens. Šāda mīlestība ir arī sirds miera noslēpums, — noslēpums, kuru var zināt ikviens cilvēks, ja vien grib, jo tas ir rakstīts katra sirdsapziņā.

Kas ir garīgums?

Garīguma ideāls ir dzīve patiesā un pilnīgā saskaņā ar sirdsapziņu, dzīve saskaņā ar dabīgās jeb materiālās un garīgās pasaules likumiem. Vairāk…

Vēstneši

Šo mācību, ietērptu laikmetam un dažādu tautu mentalitātei atbilstošos piemēros un vārdos, jau kopš senlaikiem cilvēki ir saņēmuši arī ārēji ar garīgi atmodinātu, apgaismotu cilvēku un praviešu starpniecību. Šie vēstneši ar savām dzīvēm ir apliecinājuši, ka nemeklē savu labumu, bet gan cilvēces gara pacēlumu un izaugsmi.