Garīgums

Garīgums nav ateikšanās no cilvēciskas dzīves, tas nenozīmē atraisīšanos no visa materiālā. Garīgums nav ne misticisms, ne reliģiskais fanātisms, ne arī pārdabiskas prakses.

Tas ir gara un matērijas harmonija, dievišķo un cilvēku likumu ievērošana, dzīves vienkāršība un tīrība, dziļa, absolūta ticība Tēvam, paļāvība un prieks kalpot Dievam savos līdzcilvēkos, morāles un gara pilnveidošanas ideāls.

Garīgumā pazudīs reliģiju nosaukumi, visu viņu ārējās formas, kas ir bijušas par iemeslu garīgai attālinātībai, jo katra ir iztulkojusi savu Dievu atšķirīgā veidā. Kad visi, katrs pa savu ceļu, būs pietuvojušies garīgumam, tad viņi sapratīs, ka vienīgais, kas ir bijis nepieciešams, ir bijis atbrīvoties no sava materiālisma. Tad varēs atrast garīgo saturu visam, ko agrāk uztvēra tikai materiālā nozīmē.

Lai jums ir mazāk ceremoniju un rituālu, bet vairāk garīguma, žēlsirdības un mīlestības pret līdzcilvēkiem, un jūs būsiet Mani mīlējuši.

— No Patiesās Dzīvības Grāmatas