Grāmatas

Gotfrīds Maijerhofers

Kunga sprediķi — PDF A4

*

Emanuels Svedenborgs

Radīšanas stāsts — PDF A4

Patiesā Kristietība / Īstā Kristīgā Reliģija — PDF A4

Jaunā Jeruzaleme un tās Mācība — PDF A4

Mācība par Svētajiem Rakstiem — PDF A4

Par Balto Zirgu Apokalipsē — PDF A4

Mācība par Kungu — PDF A4

Mācība par Ticību — PDF A4

Dzīves Mācība pēc Baušļiem — PDF A4

Debesis un elle — PDF A4

Dievišķā Mīlestība un Gudrība — PDF A4

Dievišķā Gādība — PDF A4

Īss Jaunās Baznīcas mācības izklāstījums — PDF A4

*

“Trešais Laiks”
No 1886.–1950. g. Meksikā pierakstītās atklāsmes

Patiesās Dzīvības Grāmata — PDF A4

Priekštecis — PDF A4

Marijas vēsts — PDF A4

Aizstāvji — PDF A4

*

Jakobs Lorbers

Apustuļa Pāvila vēstule draudzei Laodiķejā — PDF A4

Jēkaba evanģēlijs. Jēzus jaunības stāsts — PDF A4

12 gadus vecā Jēzus trīs dienu sarunas templī — PDF A4

Ķēniņa Abgara sarakste ar Jēzu — PDF A4

Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 1. grāmata — PDF A4

Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 2. grāmata — PDF A4

Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 3 grāmata — PDF A4

Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. grāmata — PDF A4

Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 7. grāmata — PDF A4
Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 8. grāmata — PDF A4
Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 9. grāmata — PDF A4
Ceļš uz atdzimšanu — PDF A4
Lielā rīta blāzma — PDF A4
Dr. Strauss. Par “Antikristu” — PDF A4
Atpestīšana — PDF A4

Muša. Ieskats radības brīnumos — PDF A4

Kalnu evaņģelijs. Par kalniem, dabas gariem u.c. — PDF A4

Roberts Blūms. Piedzīvojumi mūžībā (Fragmenti) — PDF A4

*

 

Makss Zeltmans
Notikumi pēc Kristus augšāmcelšanās

Augšāmcēlušais  — PDF A4

Jauna dzīvība cilvēkā — PDF A4

 

*

Citi

J. Tenhards. Dievam vien lai gods — PDF A4

L. Engel. Viņpasaulē — PDF A4

M. Karadža. Uz gaismu — PDF A4

*
“Tur, kur šķiet, ka Es saku vismazāk, Es pasaku visvairāk. Un kur šķiet, ka Es saku visvairāk, Es saku tikai tik, cik jūs esat spējīgi panest. Šī lai jums ir jauna atslēga uz šiem Maniem Rakstiem!”
*
NB! Lai saņemtu e-pastu par jaunumiem, nosūtiet ziņu uz garigums@gmail.com.
Grāmatas PDF A4 formātā piemērotas vienpusējai vai apbusējai drukāšanai ar parastu printeri.