Par šo vietni

Domājiet par šo vietni kā par grāmatplauktu vai bibliotēku.

Šīs vietnes mērķis ir apkopot un darīt pieejamas latviešu valodā ar Bībeli saskanīgas mūsdienās saņemtas atklāsmes un pravietojumus, lai katrs gribētājs var izpētīt, vai un kā Svēto Rakstu apsolījumi piepildās vai ir piepildījušies mūsdienās.

Šīs atklāsmes mudina mūslaiku cilvēci meklēt, izprast un piepildīt Rakstu garīgo nozīmi, nevis akli izpildīt burtisko saturu vai atmest Svētos rakstus vispār, uzskatot tos par nozīmi zaudējušiem — tāpat, kā Kristus to jau mācīja Savas zemes dzīves laikā.

Dzīvē un pat Bībelē ir virkne tēmu un jautājumu, uz kuriem baznīcās nav atrodamas patiesu meklētāju apmierinošanas atbildes. To vietā ir sastopama nevēlēšanās, aizspriedumi un pat bailes no šādu jautājumu pētīšanas, kaut gan Pāvils rakstos māca pārbaudīt visu, un paturēt to kas labs.

Šeit apkopotajos materiālos cilvēks, kurš nesamierinās ar puspatiesībām un sabiedrībā valdošajiem bieži vien kļūdainajiem priekšstatiem, atradīs daudz, ko pārbaudīt.