Tēmas

Sadaļā Būtiskākais īsumā atrodami daži nelieli izmeklēti teksti, kas atsedz būtiskākās lietas — iesakām sākt pētīšanu ar tiem.

“Tur, kur šķiet, ka Es saku vismazāk, Es pasaku visvairāk. 

Un kur šķiet, ka Es saku visvairāk, Es saku tikai tik, cik jūs esat spējīgi panest. 

Šī lai jums ir jauna atslēga uz šiem Maniem Rakstiem!”