Vēstneši

Cilvēcei attīstoties un iegūstot gadsimtu pieredzi, tai arvien ir bijušas un būs nepieciešamas jaunas mācības un jauni vēstneši — līdz kamēr ikviens sasniegs to dzīvības briedumu, kad turpmāko atradīs kopš mūžības noglabātu savā paša sirdī.

1260–1327 Meisters Ekharts

1342–1416 Norvičas Juliāna

1575–1624 Jakobs Bēme

1661–1720 Johanness Tenhards

1688–1772 Emanuels Svedenborgs

1774–1845 Johnny Appleseed

1800–1864 Jakobs Lorbers

1807–1877 Gotfrīds Maijerhofers

1812–1879 Roke Rohas

1882–1972 Makss Zeltmans

1889–1929 Sadhu Sundar Singh

1891–1965 Berta Dudde

1901–1981 Johanna Hentzschel